12 307 77 37

Program 12 kroków

Warsztat „Wreszcie żyć”

Program Warsztatu „Wreszcie żyć” opiera się na Programie 12 kroków, bazuje na chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, łączy rozwój duchowy i psychoterapię. Warsztat jest formą pomocy dla osób doświadczających różnych trudności w sferze psychicznej i duchowej, w relacjach z innymi, ze sobą, z Bogiem. 12 Kroków dotyczy zarówno zdrowia duchowego jak i psychicznego.  Praca w Warsztacie łączy pracę indywidualną (z pomocą materiałów do Warsztatu) i grupową. Spotkania (2h) odbywają się raz w tygodniu. Warsztat trwa ok. 1,5 roku.

Warsztat „Wreszcie żyć” według programu 12 kroków prowadzony jest we współpracy i pod superwizją Centrum Pomocy Duchowej Księży Pallotynów w Warszawie.

Adresaci

  • Osoby dorosłe przeżywające trudności w związkach (ze współmałżonkiem, z dziećmi, z rodzicami).
  • Osoby cierpiące z powodu zaniżonej samooceny, osamotnienia, poczucia krzywdy.
  • Osoby cierpiące na trudności w relacji z Bogiem (negatywne uczucia do Boga, trudności w życiu sakramentalnym).
  • Osoby współuzależnione i uzależnione.

Program 12 kroków

1. Przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnia i naszych problemów – i że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem.

2. Uwierzyliśmy, że moc większa do nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie.

3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie Opiece Boga, na ile Go pojmujemy.

4. Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy.

5. Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił na od wszystkich wad charakteru.

7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniło by to ich lub innych.

10. Prowadzimy nadal rachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.

11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, na ile Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych „Kroków”, staraliśmy się nieść przesłanie innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Termin

Poniedziałek w godz. 19:00-21:00 (Anna Jakubowska) – kwiecień 2016

Prowadzący

Anna Matwijko

Anna Matwijko

Ukończyła studia pedagogiczne

Od ponad 30 lat pracuje jako nauczyciel i wychowawca młodzieży. Jest absolwentką warsztatów „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”. Działała w Jezuickim Centrum Pomocy Psychologicznej i Duchowej- Manresa.

Szczególnie jest jej bliska Wspólnota Trudnych Małżeństw-Sychar, w której angażowała się w niesienie pomocy małżeństwom przeżywającym kryzysy i w działania służące wzmocnieniu osobowości człowieka.

Anna Jakubowska

Anna Jakubowska

Z wykształcenia i zamiłowania jest nauczycielką.

Jest absolwentką warsztatów „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” – entuzjastką programu, który działa w jej życiu. Działała w Jezuickim Centrum Pomocy Psychologicznej i Duchowym Manresa.

Żona Marka, mama trójki dzieci.

Koszt

Koszt warsztatu wynosi 35 zł za każde spotkanie + koszt podręcznika 120 zł

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w warsztatach należy dokonać zgłoszenia telefonicznego lub mailowego:

 

Czas formułowania nowej grupy 12 Kroków może potrwać do kilku tygodni. Po otrzymani wystarczającej liczby zgłoszeń potrzebnych do zawiązania nowej grupy, uczestnicy zostaną poproszeni o wpłatę 120 zł na materiały, w tym podręcznik.

Zapraszamy na profil 12 Kroków w Krakowie na Facebook.