12 307 77 37

Terapia DDA

Na czym polega terapia osób z tzw. syndromem DDA?

Psychoterapia dla osób z syndromem DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) polega na indywidualnym, regularnym kontakcie Klienta i terapeuty. Czynnikiem leczącym jest relacja terapeutyczna, dzięki której w bezpiecznej atmosferze Klient może lepiej zrozumieć siebie, swoje uczucia, potrzeby, motywy działania a także dotrzeć do źródeł doświadczanych trudności. Poszerzeniem pracy indywidualnej jest udział w grupie psychoterapeutycznej, która otwiera możliwości do rozpoznawania i doświadczania własnych wzorców nawiązywania relacji z innymi oraz schematycznych sposobów myślenia.
Aktualnie pomoc skierowana jest nie tylko do osób z rodzin alkoholowych ale także do tych, w których obecne są inne uzależnienia.

Terapia DDA jest skierowana do tych, którzy:

N

Doświadczają trudności z budowaniem i utrzymywaniem satysfakcjonujących relacji

N

Są wrażliwi na ocenę innych podczas gdy sami dla siebie są często surowym krytykiem

N

Czują, że są zaangażowani w bardzo wiele zadań jednocześnie

N

Obawiają się własnej złości, konfliktów z innymi, utraty kontroli

N

Mają skłonności do przejmowania odpowiedzialności za innych

N

Doświadczają trudności z relaksowaniem się, odpoczynkiem

N

Odczuwają ciągłe napięcie

Informacje ogólne

Proces psychoterapii DDA rozpoczyna się od konsultacji indywidualnych podczas których ma miejsce wstępne rozpoznanie problemu, sformułowanie celów terapii oraz zaproponowanie optymalnej formy pomocy. Konsultacje zajmują zwykle trzy do pięciu sesji i są prowadzone przez tego samego psychoterapeutę, z którym odbywa się późniejsza psychoterapia indywidualna.
Udział w grupie psychoterapeutycznej poszerza możliwości pracy poprzez przyglądanie się schematom budowania relacji z innymi uczestnikami grupy oraz terapeutami prowadzącymi. Środowisko terapeutyczne grupy sprzyja poznawaniu siebie, innych ludzi oraz nawykowych zachowań wynikających z kontaktu z innymi, co może stanowić początek do wprowadzania zmian w tych obszarach.

Terapia

indywidualna

50 minut

czas jednej sesji

spotkania odbywają się co tydzień

Koszt sesji – 135 zł

Terapia

grupowa

80minut

czas jednej sesji

Koszt sesji – 200 zł

UWAGA! Spotkania odwołane później niż 24h przed umówioną sesją są pełnopłatne.

Jesteś zainteresowany?