12 307 77 37

Szkolenia

Poniżej prezentujemy aktualnie proponowane szkolenia doskonalące:

Kurs dla specjalistów-Psychoterapia par
i małżeństw

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania związku
i kryzysu w związku oraz
z zakresu metod pracy
z parami, rozwijanie
praktycznych umiejętności pracy psychoterapeutycznej
z parą w kryzysie, wsparcie uczestników szkolenia we własnej praktyce (superwizja
w czasie warsztatów).

Celem szkolenia jest przedstawienie systemowego oraz psychodynamicznego modelu pracy z parami, dzięki któremu uczestnicy będą mogli lepiej rozumieć sposób funkcjonowania pary, przyczyny i rodzaje kryzysów w relacji oraz narzędzia, które je rozwiązują.

Celem szkolenia jest przedstawienie znaczenia diagnozy i farmakoterapii dla procesu psychoterapeutycznego. W trakcie szkolenia poruszane są też inne zagadnienia związane z procesem psychoterapii takie jak prawo, etyka, czy kompetencje terapeuty.

Grupy szkoleniowe

Trwa nabór do grupy superwizyjnej i genogramowo-szkoleniowej:

Trwa nabór do grupy superwizyjnej. Każde spotkanie będzie wzbogacone o elementy szkoleniowe, pozwalające na głębsze rozumienie procesów zachodzących w parze. Wiodącym podejściem w rozumieniu pary i analizie pracy terapeutycznej będzie podejście systemowe przy równoczesnym uwzględnianiu innych nurtów terapeutycznych.

Trwa nabór do grupy genogramowej o charakterze szkoleniowym. Spotkania będą połączeniem grupy doświadczenia własnego z elementami szkoleniowymi, pozwalającymi poszerzyć rozumienie procesów zachodzących w systemach rodzinnych. Grupa genogramowo-szkoleniowa przeznaczona jest dla psychoterapeutów, psychologów, pedagogów oraz innych osób pracujących z parami i małżeństwami.

Jesteś zainteresowany?