12 307 77 37

Terapia współuzależnienia

Na czym polega terapia współuzależnionych?

Psychoterapia współuzależnienia jest formą pomocy skierowaną do osób, które żyją w związku z nadużywającym substancji partnerem. Podczas spotkań indywidualnych z terapeutą Klient ma możliwość nauczyć się rozpoznawania nieadaptacyjnych schematów zachowania oraz mechanizmów podtrzymujących uzależnienie i współuzależnienie. Ponadto ma szansę nabyć nowe zachowania, sprzyjające zdrowieniu oraz lepszemu radzeniu sobie ze stresem i obciążeniami. Współpraca z terapeutą może być początkiem drogi do rozpoznawania własnych potrzeb i oczekiwań.

Terapia współuzależnienia
skierowana jest do osób, które:

N

Próbują bezskutecznie kontrolować zachowania partnera / partnerki dotyczące używania substancji

N

Dostosowują swoje zachowania, decyzje, wybory do zachowań osoby nadużywającej substancji

N

Swój świat emocjonalny uzależniają od uczuć nadużywającego substancji partnera / partnerki

N

Mają trudności z odpoczywaniem, relaksowaniem się

N

Czują się nadmiernie odpowiedzialni za obowiązki pozostałych członków rodziny

Informacje ogólne

Psychoterapię współuzależnienia poprzedza kilka spotkań konsultacyjnych, mających na celu nawiązanie kontaktu terapeutycznego, wstępne rozpoznanie problemu, sformułowanie celów do pracy, wzmocnienie motywacji do podjęcia terapii oraz zaproponowanie oferty pomocy.

Terapia współuzależnienia

50 minut

czas jednej sesji

Spotkania odbywają się co tydzień i każda sesja trwa 50 min

Koszt sesji – 135 zł

UWAGA! Spotkania odwołane później niż 24h przed umówioną sesją są pełnopłatne.

Jesteś zainteresowany?