12 307 77 37

Terapia uzależnień

Na czym polega terapia uzależnień?

Terapia uzależnień opiera się na regularnym uczestnictwie w spotkaniach indywidualnych oraz grupowych. Podczas spotkań indywidualnych Pacjent pracuje nad rozpoznaniem oraz zrozumieniem swojego uzależnienia, uczuć, potrzeb, motywów postępowania, źródeł doświadczanych trudności a także nad sposobami radzenia sobie z nałogowymi zachowaniami. W kontakcie grupowym gromadzi wiedzę na temat uzależnienia oraz jego psychologicznych mechanizmów. Uczestnictwo w grupie daje ponadto możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi członkami. Idea tak budowanej pracy terapeutycznej sprzyja dokonywaniu zmiany, budowaniu trzeźwego postrzegania siebie i świata, wzmacnianiu odpowiedzialności a także lepszemu korzystaniu z własnych zasobów.

Terapia uzależnień skierowana jest do tych, którzy:

N

Sięgają po alkohol lub inne środki psychoaktywne w celu odprężenia, redukcji napięcia, pobudzenia się do działania lub przed snem

N

Zauważyli, że zaczynają planować swój czas pod kątem zdobywania i używania substancji

N

Odczuwają zadowolenie z powodu tego, że potrafią wypić więcej niż kiedyś (tzw. mocna głowa spowodowana zmianą tolerancji na używaną substancję)

N

Unikają rozmów na temat swojego nałogowego funkcjonowania oraz reagują gniewem jeśli ktoś z otoczenia sugeruje im zmianę

N

Zauważają, że coraz częściej sięgają po substancję w samotności

N

Podejmują próby ograniczenia substancji, okresy planowanej abstynencji

N

Prowadzą samochód po spożyciu substancji (nawet w niewielkich ilościach)

Informacje ogólne

Proces terapii uzależnień rozpoczyna się od spotkań konsultacyjnych, służących wstępnemu rozpoznaniu problemu, postawieniu diagnozy, sformułowaniu celów terapii oraz dopasowaniu optymalnej formy pomocy. Konsultacje obejmują zwykle trzy spotkania z terapeutą uzależnień oraz wizytę diagnostyczną przeprowadzoną przez lekarza psychiatrę.

Po zakończeniu konsultacji rozpoczyna się psychoterapia. Początkowo są to spotkania indywidualne z terapeutą. Po kilku sesjach indywidualnych włączana jest również terapia grupowa, jako równoległa forma pomocy.

Grupa edukacyjna – jest pierwszym etapem pracy grupowej. Służy przede wszystkim nabywaniu wiedzy na temat uzależnienia, jego objawów, mechanizmów psychologicznych, szkód jakie może powodować oraz radzeniu sobie z głodem substancji. Obejmuje 8 spotkań o charakterze warsztatowym.

Grupa psychoterapeutyczna – jest pogłębionym etapem pracy grupowej. Podczas spotkań Uczestnicy poszerzają wiadomości z grupy edukacyjnej w oparciu o pracę własną oraz pozostałych członków grupy. Grupa psychoterapeutyczna obejmuje roczny cykl spotkań i jest prowadzona przez dwóch terapeutów.

Oferujemy trzy rodzaje terapii:
Terapia indywidualna
50 minut
czas jednej sesji
Spotkania odbywają się zwykle co tydzień i każda sesja trwa 50 min
Koszt sesji – 135 zł

Terapia grupowa

grupa edukacyjna

90 minut
czas jednej sesji
Spotkania odbywają się zwykle co tydzień i każda sesja trwa 80 min
Koszt sesji – 120 zł

Terapia grupowa

grupa psychoterapeutyczna

180 minut
czas jednej sesji
Koszt sesji – 100 zł
UWAGA! Spotkania odwołane później niż 24h przed umówioną sesją są pełnopłatne.
Jesteś zainteresowany?