12 307 77 37

Krótkoterminowa Terapia Par

Na czym polega KTP?

Krótkoterminowa Terapia Par jest formą pomocy nastawioną na wsparcie małżeństwa / pary, w którym jedna z osób jest uzależniona od substancji bądź zachowania. Spotkania z terapeutą mają na celu wzmocnienie relacji w parze w związku z sytuacją leczenia osoby uzależnionej poprzez rozpoznanie mechanizmów podtrzymujących uzależnienie i współuzależnienie. Służą także nabywaniu zachowań sprzyjających procesom zdrowienia.

KTP składa się z 8 do 10 ustrukturyzowanych sesji terapeutycznych. Może być wstępem do podjęcia terapii małżeńskiej / pary. Program KTP jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

Krótkoterminowa Terapia Par jest skierowana do tych, którzy:

N

Pragną wspólnie poradzić sobie z trudnymi doświadczeniami wynikającymi z uzależnienia

N

Chcą poprawić komunikację w związku

N

Chcą poradzić sobie z narastającymi konfliktami

N

Pragną bardziej zaangażować się w relację

Informacje ogólne

Proces Krótkoterminowej Terapii Par rozpoczyna się od dwóch lub trzech spotkań konsultacyjnych, które są jednocześnie etapem diagnostyczno-motywującym. Następie odbywa się kolejne pięć do siedmiu sesji terapeutycznych, poświęconych konkretnym tematom (każde spotkanie poświęcone jest innemu zagadnieniu). Ostatnia sesja jest czasem na podsumowanie oraz wyznaczenie dalszych kierunków leczenia.
Program KTP jest przeznaczony dla małżeństw / par, w których osoba uzależniona podjęła terapię uzależnień i utrzymuje minimum kilkumiesięczny okres abstynencji.

Krótkoterminowa Terapia Par

80 minut

czas jednej sesji

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie i każda sesja trwa do 80 min

Koszt sesji – 200 zł

UWAGA! Spotkania odwołane później niż 24h przed umówioną sesją są pełnopłatne.

Jesteś zainteresowany?