12 307 77 37
Coaching wychowawczy

Na czym polega coaching wychowawczy?

Coaching wychowawczy jest formą pomocy psychologicznej w obszarze relacji rodziców, dziadków lub opiekunów z dziećmi małoletnimi lub nastolatkami. Służy rozwojowi kompetencji rodzicielskich. Motywacją do umówienia się na konsultację najczęściej bywają problemy z zachowaniem dzieci i nasze poczucie bezradności lub złości w sytuacjach trudnych.

Zdarza się jednak, że coraz częściej chcemy po prostu bardziej świadomie prowadzić dzieci od zależności do samodzielności, od dyscypliny do samodyscypliny, od małej świadomości siebie do adekwatnej samooceny, od grania ról do bycia sobą, od zachęcania do automotywacji.Rozwój kompetencji komunikacyjnych w rodzinie może skutkować poprawą relacji i kształtowania ich na bazie szacunku i zrozumienia.

Cele coachingu wychowawczego:

N

szukanie rozwiązań sytuacji trudnych

N

rozwiązywanie konfliktów

N

wzajemne zrozumienie

N

kształtowanie postaw rodzicielskich

N

odbudowanie więzi

N

zapobieganie konfliktom

N

kształtowanie właściwych reakcji

N

umiejętność wyrażania uczuć, opinii i oczekiwań

Informacje ogólne

Zapraszamy na indywidualny kilkuspotkaniowy cykl dotyczący radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i dziecka, stawiania granic i wymagań, korygowania niepożądanych zachowań bez stosowania kar, rozwijania w dzieciach samodzielności i współpracy oraz budowania poczucia wartości u naszych podopiecznych.

Badając potrzeby rodzica i dziecka, poddając analizie problem i przeformułowując go na cel pracy psychologicznej dajemy sobie realną szansę na zmianę w pożądanym kierunku.

Spotkanie
60 min

140 zł

koszt jednego spotkania

Spotkanie przez Skype’a – 190 zł

Spotkanie
90 min

200 zł

koszt jednego spotkania

Spotkanie przez Skype’a – 275 zł

UWAGA! Spotkania odwołane później niż 24h przed umówioną sesją są pełnopłatne.

Jesteś zainteresowany?