12 307 77 37

Klinika Uzależnień

Uczyń pierwszy krok
kolejne zrobimy razem

Szczegóły
Uzależnienie od alkoholu
Szczegóły

Uzależnienie od hazardu

Szczegóły
Uzależnienie od zakupów
Szczegóły
Uzależnienie od seksu, masturbacji i pornografii
Szczegóły

Uzależnienie
od leków

Szczegóły

Uzależnienie od narkotyków
i dopalaczy

Szczegóły

Uzależnienie od nowych technologii

Szczegóły
Klinika uzależnień
Naszym priorytetem jest wszechstronna pomoc osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, aby poprzez psychoterapię mogli poradzić sobie z problemem, odnaleźć konstruktywne sposoby regulowania napięcia oraz odbudować bliskie relacje na nowych zasadach. Oferujemy kompleksowy program leczenia dla osób uzależnionych.
Nasza Misja oscyluje wokół trzech wartości, które uznaliśmy za nadrzędne w naszej pracy:
Szansa
Wierzymy, że każdy kryzys jest szansą na rozwój. Uważamy, że każdej osobie borykającej się z problemem uzależnienia można pomóc, jeśli tylko zaangażuje się ona w pracę na rzecz pożądanej zmiany, nowego rozumienia siebie i bliskich.
Odpowiedzialność
Mówi się, że czas leczy rany – my robimy to szybciej! Zespół Kliniki stanowią specjaliści różnych nurtów terapeutycznych, dzięki czemu odpowiadamy na różne potrzeby naszych klientów.
Współdziałanie
Sukces nie jest dziełem przypadku, jest owocem współpracy- trudno osiągnąć sukces samemu. Wierzymy, że dzieląc się tym, co mamy umożliwiamy naszym Klientom osiągnięcie sukcesu.
Pragniesz zmiany?
Jak możemy Ci pomóc
Misją Kliniki Uzależnień jest wsparcie osób uzależnionych oraz ich rodzin w radzeniu sobie z nałogiem a także w odbudowywaniu i umacnianiu relacji:
Terapia Uzależnień
Terapia Współuzależnień
Terapia DDA
Psychoterapia Małżeńska
Krótkoterminowa Terapia Par
Terapia Rodzinna
Superwizja zespołu
Opiekę merytoryczną nad naszym zespołem pełnią
thumb_02_60_60
thumb_02_60_60