12 307 77 37

Klinika Uzależnień

Uczyń pierwszy krok
kolejne zrobimy razem

Szczegóły

Uzależnienie od alkoholu

Szczegóły

Uzależnienie od hazardu

Szczegóły

Uzależnienie od zakupów

Szczegóły

Uzależnienie od seksu, masturbacji i pornografii

Szczegóły

Uzależnienie
od leków

Szczegóły

Uzależnienie od narkotyków
i dopalaczy

Szczegóły

Uzależnienie od nowych technologii

Szczegóły

Klinika uzależnień

Naszym priorytetem jest wszechstronna pomoc osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, aby poprzez psychoterapię mogli poradzić sobie z problemem, odnaleźć konstruktywne sposoby regulowania napięcia oraz odbudować bliskie relacje na nowych zasadach. Oferujemy kompleksowy program leczenia dla osób uzależnionych.

Nasza Misja oscyluje wokół trzech wartości, które uznaliśmy za nadrzędne w naszej pracy:

Szansa

Wierzymy, że każdy kryzys jest szansą na rozwój. Uważamy, że każdej osobie borykającej się z problemem uzależnienia można pomóc, jeśli tylko zaangażuje się ona w pracę na rzecz pożądanej zmiany, nowego rozumienia siebie i bliskich.

Odpowiedzialność

Mówi się, że czas leczy rany – my robimy to szybciej! Zespół Kliniki stanowią specjaliści różnych nurtów terapeutycznych, dzięki czemu odpowiadamy na różne potrzeby naszych klientów.

Współdziałanie

Sukces nie jest dziełem przypadku, jest owocem współpracy- trudno osiągnąć sukces samemu. Wierzymy, że dzieląc się tym, co mamy umożliwiamy naszym Klientom osiągnięcie sukcesu.

Pragniesz zmiany?

Jak możemy Ci pomóc

Misją Kliniki Uzależnień jest wsparcie osób uzależnionych oraz ich rodzin w radzeniu sobie z nałogiem a także w odbudowywaniu i umacnianiu relacji:

Terapia Uzależnień

Terapia Współuzależnień

Terapia DDA

Psychoterapia Małżeńska

Krótkoterminowa Terapia Par

Terapia Rodzinna

Superwizja zespołu

Opiekę merytoryczną nad naszym zespołem pełnią

thumb_02_60_60

thumb_02_60_60